Vergeten ouderen Surabaya

Vergeten ouderen Surabaya

In Surabaya, Indonesië, bestaat een onzichtbare en vergeten groep ouderen. Niemand voelt zich verantwoordelijk. MAX Maakt Mogelijk wil hulp op maat bieden.

Ruud Sellier overleden

Foto Leida en Ruud Sellier

In de nacht van zondag 31 mei is Ruud Sellier onverwachts is overleden. Op de foto Ruud en Leida Sellier: twee bijzondere mensen die zich de afgelopen jaren ten doel hebben gesteld de armste vergeten Indische Nederlanders een menswaardig bestaan te geven.

MAX Maakt Mogelijk besloot dit echtpaar financieel te ondersteunen en maakte in 2012 een reportage in Surabaya. Nooit eerder kwamen er zoveel reacties op een uitzending binnen als na deze reportage over de vergeten Nederlanders in Surabaya.

De enorme betrokkenheid en de grote persoonlijke inzet van Ruud en Leida hebben ons de afgelopen jaren geïnspireerd en zeer geraakt. Het bericht dat ons vandaag bereikte van het overlijden van Ruud, is onvoorstelbaar en verdrietig. Wij wensen zijn naasten veel sterkte met dit grote verlies.

Laatste nieuws (augustus 2014)

In mei 2014 hebben Ruud en Leida de Volksverzekering BPJS voor onze ouderen kunnen afronden en is iedereen verzekerd voor ziektekosten en kosten voor het ziekenhuis. De premie van 48 Euro per jaar/per ouder wordt met steun van stichting MAX Maakt Mogelijk betaald door de stichting Help de Indischen in Indonesia.

Er zijn nog zes ouderen van wie hun ID-kaart jaren geleden is verlopen en die geen vaste woonplaats hebben. Ook voor hen hebben wij een regeling kunnen treffen met de betrokken instanties. Ruud en Leida hebben ervoor gezorgd dat de ouderen niet zelf naar het kantoor hoeven te komen. In overleg met het BPJS hebben zij de ouderen collectief kunnen aanmelden. In totaal worden nu 72 ouderen geholpen. Deze ontwikkeling betekent eindelijk een stap vooruit in de medische zorg.

Laatste nieuws (oktober 2013)

Nooit eerder kreeg MAX Maakt Mogelijk zoveel reacties op een uitzending als na de reportage over de vergeten Indische Nederlanders in Surabaya op Java. Door het overweldigend aantal reacties hebben we meer kunnen doen dan we voor mogelijk hielden.

Het aantal ouderen dat we nu kunnen verzorgen is 60 . Dit was 24. Deze ouderen krijgen thuiszorg, hun huisjes zijn opgeknapt, ze krijgen een uitkering en medische zorg. De levens van onder andere Herman de Pauw, Winnie Masius, Doortje Samuels en Hans Webelmans is dankzij uw steun sterk verbeterd.

Winnie Masius heeft een nieuw huisje gekregen in haar oude vertrouwde buurt. In deze buurt gaat ze ook naar de kerk en staat haar kraampje.

Foto Winnie Masius en buurvrouwen(© MAX)
Foto Ruud, Leida, Winnie en Jan(© MAX)

Herman de Pauw was ondervoed en bedelde. Zijn huis is gerenoveerd en hij krijgt thuiszorg en een uitkering. Hij is dolgelukkig met alle steun uit Nederland.

Doortje Samuels, ligt op sterven. Ze is oud en op. Gelukkig maakt ze nu nog mee dat ze iedere dag eten krijgt en wordt verzorgd. Haar laatste levensfase kan ze nu in alle rust beleven. Zonder reparaties aan haar huis had het huis (én haar bed!!) tijdens deze laatste zware weken onder water gestaan. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Foto verzorgingshuis(© MAX)

Er is ook een samenwerking ontstaan met een katholiek ouderenhuis. Als één van de ouderen uit het project niet meer in staat is zelfstandig thuis te wonen, dan kan hij of zij in het tehuis opgenomen worden. Dit is ook gebeurd met Hans Webelmans. Hij werd op straat gevonden nadat hij een herseninfarct kreeg. Een zwerende wond aan zijn voet verergerde de situatie. Dankzij uw donaties kan hij in het tehuis blijven wonen en wordt er goed voor hem gezorgd.

Projectbeschrijving

Leida, Jan, Herman en RuudJan Leida Sellier, Jan Slagter, Herman de Pauw en Ruud Sellier (© MAX)

MAX Maakt Mogelijk gaat in de Indonesische miljoenenstad Surabaya op zoek naar een onzichtbare en vergeten groep ouderen. Ze wonen in diepe armoede en gaan op in de massa. Noch Nederland, noch Indonesië voelt zich verantwoordelijk. MAX Maakt Mogelijk zoekt de ouderen op en biedt hulp op maat.

Een noodkreet uit Indonesië bereikte MAX Maakt Mogelijk. Ruud en Leida Sellier, beide 72 en geboren in Indonesië, hebben dringend hulp nodig voor een groep arme ouderen in Surabaya. De ouderen om wie het gaat zijn Indische Nederlanders, ook wel Indo’s genoemd. Ze spreken Nederlands, hebben veelal een Nederlandse naam en houden van onze koningin. Maar juist om die redenen worden ze gediscrimineerd en vallen ze buiten de Indonesische maatschappij. Het gaat om zo’n 100 ouderen tussen de 65 en 95 jaar oud die verspreid over Surabaya wonen. Geen van deze ouderen heeft een pensioen. Geld voor eten, huisvesting of medicijnen is er daarom niet. 


De oorsprong van deze problemen ligt in de jaren 1945-1950 toen Nederlands-Indie (later Indonesië) niet langer een kolonie van Nederland was maar een onafhankelijk staat werd. De nieuwe status van Indonesië werd door Nederland niet erkend. Er volgde een tijd van terreur en plunderingen, de zogenoemde bersiapperiode. Vele overheidsgebouwen werden in brand gestoken en officiële documenten gingen verloren, waaronder de identiteitsbewijzen van veel Indo’s.

Dit had grote gevolgen voor het leven van onder meer Winnie Masius (67 jaar). Winnie is alleen en woont in een hutje van drie bij drie meter, 1.70m hoog en zonder ramen. Omdat Winnie’s ouders indertijd niet meer konden aantonen dat ze Nederlander waren, waren ze niet welkom in Nederland. Maar in Indonesië werden ze ook niet geaccepteerd. Ze werden gediscrimineerd omdat ze Nederlands spraken en zogezegd bij de vijand (Nederland) hoorden. Met als gevolg dat Winnie nergens naar school kon, nergens mocht werken en was veroordeeld tot de bedelstraf.

Vergeten ouderenVergeten ouderen (© MAX)

Ruud en Leida Sellier zijn ook Indo en hadden indertijd meer geluk. Omdat zij hun Nederlandse paspoort nog hadden mochten zij wél naar Nederland komen. De problemen van de ouderen zijn confronterend voor ze. Ook tijdens de opnames in Indonesië worden Ruud en Leida regelmatig overmand door emoties. Ruud en Leida hebben de ‘Stichting Help Indischen in Indonesia’ opgericht en ondersteunen nu 24 ouderen in Surabaya. Ze helpen waar ze kunnen maar de vraag om hulp is groot en hun financiële middelen zijn beperkt. Hulp is daarom van levensbelang.

Door de uiteenlopende problemen van de ouderen is ‘Hulp op maat’ het meest doeltreffend voor de ouderen. Zo blijkt dagelijkse verzorging noodzakelijk voor de 83-jarige ondervoede Herman de Pauw. Tijdens de opnames wordt pijnlijk duidelijk dat Herman ernstige evenwichtsproblemen heeft als hij op de grond valt tijdens het lopen. Voor Winnie Masius moet een nieuw huisje komen en voor anderen zijn medicijnen van groot belang.

Er is op overheidsniveau niets geregeld voor deze ouderen. Geen thuiszorg, geen medische hulp, geen voedselvoorziening, niets. De Indo’s zijn door de Nederlandse en Indonesische overheid nooit goed behandeld en hun status niet is erkend. MAX Maakt Mogelijk komt daarom nu in actie om de ouderen te helpen.

Steun dit project!
Word donateur