Home

Projecten

Medicijnenproject Bosnië

Foto Medicijnenproject

Tijdens de oorlog in Bosnië moesten de mensen vluchten en alles achterlaten. Ruim 20 jaar na de oorlog kampt Bosnië nog met grote problemen. Veel ouderen leven in armoede.
Medicijnenproject

Toilettenproject Moldavië

Foto Cotelia

Naast een groot tekort aan goede voeding, medicijnen en een verwarmd huisje is er nog iets waar het de ouderen in Moldavië aan ontbreekt: hygiëne en een toilet.
Toilettenproject

Opvang ouderen in Roemenië

Foto opvang Tinca

Mede dankzij uw hulp hebben we al veel voor de ouderen in Dumbrava kunnen betekenen. Maar er zijn meer ouderen die opgevangen moeten worden.
Ouderenopvang Dumbrava

Oma's van Tanzania

Foto Bibi Tanzania

De oma's op het platteland van Sanya Juu, Tanzania, leven in lemen hutten of zelfs op straat. De nood is hoog! Voor 2200 euro hebben deze oma's een dak boven hun hoofd.
Oma's van Tanzania

Ontmoetingscentrum Kaapstad

Foto Township Langa

De ouderen in township Langa in Kaapstad, zijn aangewezen op een krot dat op instorten staat. Hier moet dringend verandering in komen.
Township Langa